Preview Mode Links will not work in preview mode

Travronden


Jan 10, 2023

Hansson fick smaka på lagens långa arm två gånger på samma kväll! Oroligheter för folks mående! Johans genomtänkta tävling! Bygget! Och mycket mer i avsnitt 83 av Travrondens podcast Hansson & Lindberg.